החזרי מס הכנסה – איך לקבל החזר מס הכנסה באופן חוקי וללא סיכונים?

החזרי מס הכנסההחזרי מס יכולים להגיע לכל אחד באופן חוקי וללא כל סיכון במקרים בהם מס הכנסה מנכה משכרו של העובד ניכויים כספיים גבוהים יותר מהניכויים הנדרשים בהתאם לחוק מס הכנסה.
הסיבה היא מפני שמס הכנסה גובה מס בסיום כל חודש ואילו גובה המס הנדרש מחושב בהתאם להכנסה השנתית.
יש סיבות שונות הגורמות לאי התאמה בין ההכנסה החודשית להכנסה השנתית.
כשההכנסה החודשית הייתה גבוהה יותר ומס הכנסה גבה סכום כסף גבוה יותר מהנדרש הוא מחזיר את הכספים בתהליך הנקרא החזרי מס.

חשוב לדעת כי מס הכנסה לא מודיע לנישום כי הוא גבה ממנו סכום כסף גבוה מהנדרש.
אם אתם חושבים שמגיע לכם החזר מס הכנסה, אתם צריכים פשוט לבקש.
החזר המס הוא הליך חוקי, ואם שילמתם יותר ממה שמגיע מכם, אל תהססו לבקש החזרים.

החזרי מס הכנסה – איך מבקשים החזרים?

מס הכנסה מפרסם בכל שנה את רשימת הפטורים ונקודות הזיכוי המאפשרות הקלה בתשלומי מס הכנסה.
על בסיס הרשימה הזו אפשר לדעת מי זכאי להקלות במס ובהתאם לכך לבדוק את גובה המס ששולם, ואם הוא גבוה מהנדרש להגיש בקשה להחזרי מס.

את הבקשה להחזרי המס יש להגיש ללשכת פקיד השומה באזור שאליו אתם שייכים.
את הבקשה להחזר המס יש להגיש באופן פיזי ולגשת למשרדי פקיד השומה.
אי אפשר להגיש את הבקשה באמצעות רשת האינטרנט.

שכיר המבקש החזרי מס ימלא טופס 135.
אל הטופס הוא יצרף טופס 106 וכל אישור המעיד על זכאותו להקלות בתשלום מס בהתאם לנקודות הזיכוי המפורסמות על ידי רשות המיסים.

עצמאי המבקש החזר מס צריך למלא טופס 1301 ולצרף אליו את כל האישורים הרלוונטיים.

את הבקשה ניתן להגיש עד תום שנת המס ועד שש שנים אחורה מתום שנת המס שעליה מבקשים החזרי מס.

מי שמבקש החזרי מס ליותר משנה אחת צריך הגיש בקשה נפרדת עבור כל שנת מס ולכל בקשה לצרף את האישורים הרלוונטיים.

בקטלוג הטפסים של רשויות המס אפשר למצוא את כל הטפסים הרלוונטיים להחזרי מס, כולל טפסים המתאימים להגשת בקשה לשנים קודמות.
כדאי לדעת כי בתקופת הגשת הדוחות השנתיים רשות המיסים מגישה עזרה בלשכות ההדרכה למתקשים במילוי הטפסים.

החזרי מס הכנסה – איך מתבצע ההחזר?

מס הכנסה מגיש את החזר המס בצירוף הפרשי ריבית והצמדה.
את הכספים הוא מעביר ישירות לחשבון הבנק של המבקש.

לעובד שכיר ההחזר יבוצע בתוך שנה מהיום שבו הוגשה הבקשה להחזר או בתוך שנתיים מתום השנה שבה שולם המס, לפי התאריך המאוחר שבין שניהם.

לעצמאים המחויבים להגיש דו"ח ההחזר יינתן בתוך תשעים יום מקבלת הדוח במשרדי השומה או ב31 ביולי בשנת המס העוקבת, לפי התאריך המאוחר מבין שניהם.

אם אתם חושבים שמגיעים לכם החזרי מס, אל תהססו לפנות לרואה חשבון.
יש רואי חשבון המבקשים שכר טרחה רק אם תקבלו החזרי מס ובגובה של אחוזים בודדים מסכום ההחזר.