פתיחת חברהפתיחת חברה – מהם היתרונות והחסרונות של פתיחת חברה בע"מ

רבים מתלבטים בשאלה מה עדיף לפתוח חברה או להיות עוסק מורשה.
באופן עקרוני רואי החשבון ממליצים כי לעסק המרוויח למעלה מעשרים וחמישה אלף שקלים בחודש כדאי להפוך להיות חברה בע"מ, אך זו אינה המלצה גורפת.
בכל מקרה חשוב לשקול את היתרונות מול החסרונות של חברה בע"מ ובהתאם לתוצאות להחליט.

פתיחת חברה – כל היתרונות 

אחד היתרונות בפתיחת חברה כאשר אנו פותחים חברה אנו חושבים רק על הצלחה כלכלית ושגשוג, אך כדי להיות ריאלים יש צורך לחשוב גם על מצבים של קשיים כלכליים במהלך ניהול העסק ולהיערך לאפשרות הזו.
ולכן, כדאי להפריד בין הנכסים הפרטיים של בעלי המניות בחברה לבין ההון והנכסים של החברה כדי שבשעת צרה לא תידרשו לכסות את הפסדי החברה מההון הפרטי שלכם.

לא תמיד החברה נקלעת לקשיים כספיים בשל הפעולות שנקטו בעלי החברה, להפך ברוב המקרים הקשיים הכלכלים נוצרו על אף ההתנהלות התקנית של בעלי החברה.
רוב הקשיים נוצרים בשל בעיות חיצוניות שאינן קשורות לבעל העסק כמו למשל בעיות בתזרים מזומנים, בשל תביעה נגד העסק עקב מוצר פגום שגרם נזק ללקוח או בשל עוקץ שנעשה ועוד.
במקרה כזה חברה בע"מ תגן על בעלי המניות.
אילו בעל העסק היה במעמד של עוסק מורשה אפשר היה לעקל לו את הנכסים, את דירת המגורים, את המכונית, את חשבון הבנק ועוד.

בכל העולם רוב העסקים הגדולים מוגדרים כחברה בע"מ.
ניהול עסק באמצעות חברה בע"מ מאפשר שליטה טובה יותר ומיסוי נמוך מעט מהמיסוי המוטל על העוסקים המורשים.

את החברה קל יותר להעביר ליורשים.
אפשר לעשות זאת בקלות, ללא תהפוכות ותרגילים משפטיים מסובכים.
פשוט, מעבירים את המניות של החברה לידי היורשים והם יהיו מעכשיו בעלי השליטה בחברה.

חברה מאפשרת גמישות רבה יותר בגיוס משקיעים, במיזוג עם חברות אחרות ובצירוף של בעלי מניות נוספים לעסק.

אם כאשר בעת הגשת הדו"חות לרשויות המס יתברר כי החברה חייבת כסף למס הכנסה כתוצאה למשל, מתשלום מקדמות נמוכות מדי או מאי תשלום המקדמות.
על העוסק המורשה יוטלו קנסות והוא יידרש לשלם את ההפרשים גם לביטוח לאומי.
החברה תהיה פטורה מתשלום ההפרשים והקנסות בשל האופי הייחודי של ניהול החברה.

פתיחת חברה – כל החסרונות

כאשר פותחים חברה חובה לרשום את החברה ברשם החברות.
הרישום ברשם החברות הוא הליך מורכב הדורש התערבות של עורך דין.
כאשר רושמים את החברה ברשם החברות יש להגיש מסמכים רבים וביניהם תקנון והסכם מייסדים.

הרישום ברשם החברות כרוך בתשלום אגרה חד פעמית, למעלה מאלפיים שקלים ובתשלום אגרה שנתית של כאלף שקלים בשנה.

הנהלת החשבונות של חברה בע"מ מורכבת יותר ועולה יותר מאשר הנהלת חשבונות של העוסק הפטור.

כאשר מורשה חתימה מגיש דו"ח שנתי לרשויות המס הוא יכול להכין את הדו"ח באמצעות מנהל חשבון או יועץ מס ולחתום על הדו"ח בעצמו.
חברה בע"מ חייבת להגיש דו"ח בחתימה של רואה חשבון הגובה תשלום די גבוה עבור חתימתו.

 לסיכום, למרות החסרונות לחברה בע"מ יש יתרונות רבים הגוברים על החסרונות.
אך בכל מקרה של פתיחת חברה רצוי להתייעץ עם רואה חשבון ולהחליט בהתאם להמלצתו.